Twój elektroniczny portfel

Rejestracja

Serwis MyMoney jest usługą świadczoną przez Money.pl.

Jeśli masz konto w Money.pl, możesz logować się na swoje dane w MyMoney, bez dodatkowej rejestracji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Money.pl sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w serwisie MyMoney.pl adres poczty elektronicznej.

Przez założenie konta użytkownika w serwisie MyMoney.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł - wpłacony w całości, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.), a także na opracowywanie podanych danych osobowych wraz z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Administratora.
Informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisie MyMoney.pl. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Akceptuję regulamin serwisu MyMoney.pl.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 marca 2013 r. zmianie ulegnie regulamin świadczenia usług w zakresie związanym
z przechowywaniem plików tekstowych w komputerze użytkowników (tzw. "cookie").